Jdi na obsah Jdi na menu
 


Čs. opevnění na Borovansku 17. - 18. 11. 2011

 bor-pl_crop.jpg

Ve dnech 17. a 18. listopadu letošního roku jsme ve spolupráci s městem Borovany uspořádali v budově bývalé borovanské prelatury malou výstavu, která měla představit fenomén československého opevnění zejména široké  laické veřejnosti. Důležité zde bylo také regionální zakotvení - velkou část expozice se pak zabývala přímo situací na Borovansku a to jak objekty vz. 36, tak i vz. 37. Výstavní prostředí pak bylo z našeho pohledu velice kvalitní a reprezentativní. 

Návštěvnost expozice byla poměrně dobrá a vše probíhalo víceméně jak mělo. Bohužel ale šlo vypozorovat takřka až na výjimky totální nezájem mladší generace o tuto tematiku.  Ale to již asi k dnešní době patří, dnes se žije zejména přítomností... Na druhou stranu jsme se setkali i s pamětníky roku 1938 i destrukcí v roce 1939 a byly  upřesněny některé dosavadní informace. Zde bychom chtěli poděkovat zejména panu Kadlecovi (bývalému kronikáři Borovan) a jiným za poskytnuté informace a střípky, které budou na webu www.borovany36.estranky.cz v článcích zahrnuty a zaktualizovány. Za všechny moc děkujeme ! 

Část expozice tvořily textové a obrazové panely, které byly velmi názorné, ale na druhou stranu mohly být přínosné i pro náročnějšího návštěvníka. Pořadí panelů pak bylo takovéto:

1. Československé opevnění z let 1935 - 1938

2. Čs. armáda a mobilizace v roce 1938

3. Lehké opevnění vz. 36 a vz. 37

4. Výstavba lehkého opevnění na Borovansku

5. Opevnění na Borovansku včera a dnes

6. Nepřítel - německá armáda v září 1938

7. CPO a život v roce 1938

8. Poválečné opevnění a reaktivace

+ velký panel s mapami

Nedílnou součástí expozice byly i hmotné exponáty. Zde je namístě poděkovat pánům Jiřímu Duchoňovi a Karlu Jiříčkovi za laskavé zapůjčení některých exponátů, bez kterých by byl dojem dá se říci poloviční. Návštěvník tak mohl shlédnout dobové stejnokroje i charakteristickou výzbroj, stejně jako dnes již poměrně unikátní součásti výstroje lehkých objektů. Zajímavou součástí mohly být i poměrně hojně zastoupené nálezy z terénu. 

Součástí programu byla i přednáška s besedou ve středu 16. listopadu večer. Účast sice nebyla moc velká (celkem 7 posluchačů), ale i tak potěšila vzhledem k délce a odbornosti příspěvků. První příspěvek byl obecnějšího rázu a seznamoval s obecnou pevnostní problematikou. Druhý pak popisoval výstavbu úseku 183 v roce 1938, což se prolínalo s vhledy do každodennosti kolem pevnostní linie a obecně situací kolem stavebních firem. Poslední příspěvek byl zaměřen na představení přístupu "fortifikační archeologie". Kolega tak charakterizoval dnešní stav obou HOP na jihu Čech a vypíchl i některé zajímavé postřehy z terénního průzkumu. Vše bylo doplněno promítáním snímků.

Snad se tedy tato akce návštěvníkům líbila a považovali ji alespoň za podařený počin. Naším cílem byla i propagace rekonstrukce objektu X.a/15 a snad tedy i tyto aktivity přešly do širšího povědomí Borovanských...