Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktion Werwolf II

V červnu 2011 se konal 2. ročník letního závodu "Po stopách vlkodlaků" pořádaný členy KVH Süd. I letos byl závod inspirován poválečnými událostmi v našem pohraničí. Pro představu nechme hovořit archivní dokument vztahující se i k Novohradských horám, který pojednává nejen o werwolfech, ale také o chování americké armády...

hranice.jpg

 

Stanice SNB - Český Krumlov /2. listopadu 1945

Dne 22. října 1945 ztýrali 3 američtí vojíni 7 československých občanů. Ztýraný občan Sedláček byl 12 hod. v bezvědomí. Občanu J. Stejskalovi odcizili 7 000 K a potravinové lístky. F. Sedláčkovi 2 000 K a náramkové hodinky a V. Polákovi strhli z klopy kabátu československou trikoloru.
Dne 7. prosince 1945 byl zastřelen při pokusu o útěk ze zajišťovacího tábora v Kaplici Jan Pchner, narozen 6. ledna 1924 v Rejštějně, okr. Sušice. Jmenovaný neuposlechl výzvy hlídky NG. Téhož dne mezi 18:00 – 20:00 hod. byl zavražděn na silnici mezi Černým Údolím a Terčí v obvodě stanice SNB Benešov nad Černou, 50 roků starý František Jaksch, zednický polír německé národnosti z Černého Údolí. Byl střelen ze zadu do temene hlavy s pistole ráže 9 mm. Po pachateli bylo zavedeno pátrání, dosud však bez kladného výsledku.
Množí se incidenty vojínů americké armády. Tito dne 5. října 1945 na nádraží v Českém Krumlově ohrožovali pistolemi a noži civilní osoby a jednoho příslušníka SNB. Téhož dne nezjištěný americký vojín střílel oknem do kuchyně prvého praporu pěšího pluku 1. Mistra Jana Husi v Českém Krumlově, při čemž zranil a na krku kuchaře a pomocnici… Americký vojín rozbil 4 výkladní skříně a přepadl občana B. Lovčíka. Člen SNB Cynk byl americkým vojínem udeřen do tváře. Američané sňali označení němkám „N“, navlékli si pásky na uniformy a společně se pak dali fotografovat. Větší skupiny Poláků v amerických uniformách a částečně i v civilu rabují na venkově. V Mnichově prý bylo přijato asi 7 000 Poláků do americké armády. V posledních dnech /zpráva z 19. září 1945/ byl zabit v Urlichsberhu v Rakousku kapitán americké armády – snad nacisty. Američané říkají, že všude jenom slyší že Rusové osvobodili ČSR a to je štve. Mimo to popuzují je značně místní němky, které jsou s nimi v úzkých stycích.

Český Rudolec /31. srpna 1945/

Dne 31. srpna 1945 ve 12:00 hod. evakuovalo dobrovolně 100 říšských němců příslušných k Českému Rudolci. Odsun nařídil ONV v Dačicích za účasti posádkového velitelství v Českém Rudolci a Dačicích. Provedl jej ředitel Hlavenka osídlovací referent ONV v Dačicích.
Všichni odsunutí němci písemně potvrdili, že odcházejí dobrovolně do říše. Jelikož se odsun neshoduje se směrnicemi vydanými MV, bylo MV přímo vyrozuměno.
Krumlov /17. prosince 1945/ Z obvodu stanic SNB Želnava, Chvalšiny, Horní Planá, Glöckelberg a Ktiš uprchlo v posledních dnech do Říše více němců s nejnutnějšími svršky. Při pokusu o přechod hranic byli zadrženi 2 nemci z Krumlova, kteří chtěli v Bavorsku vstoupiti do americké armády. Přijetí bylo jim již velitelstvím americké jednotky v Krumlově přislíbeno s podmínkou, že mohou býti přijati teprve na bavorské půdě. Dne 27. listopadu 1945 v 4:00 hod. bylo vojenskou hlídkou z Certlova přistiženo asi 20 osob se zavazadly. Poněvadž na vyzvání „stůj“ neuposlechly, použila hlídka střelné zbraně, při čemž byl František Grüner z Hněvanova zraněn do kolena pravé nohy. Ostatní se rozprchli do lesa. Podle zpráv získaných z Rakouska, vzniklo v Linci ilegální partyzánské hnutí, jehož členové mají pomáhati německým uprchlíkům při přecházení hranic do Rakouska. Organizace tato byla však spojeneckými úřady odhalena. Velká část účastníků se pak rozprchla do rakouského pohraničí, kde se nyní zabývají organizovaným lupičstvím.

 

Náhledy fotografií ze složky Aktion Wehrwolf II