Jdi na obsah Jdi na menu
 


Váleční zpravodajové u německé branné moci

16. 7. 2009

Váleční zpravodajové u německé branné moci

(tento článek nebude upravován, na rozdíl od http://www.pkmodely.estranky.cz/clanky/kriegsberichter/ss-kriegsberichter )

Zpravodajové ve Waffen-SS

V lednu 1940 byla ustavena SS Kriegsberichter Kompanie a její Züge (čety) byly přiděleny ke čtyřem hlavním formacím Waffen SS během tažení na Západě v květnu a červnu 1940. Tyto čety zůstaly u svých divizí i během tažení na Balkáně na jaře 1941. Během srpna 1941 bylo vytvořeno více bojových jednotek Waffen-SS a tak byla v srpnu 1941 SS Kriegsberichter Kompanie expandována do Abteilungu. Během války expanze Waffen-SS pokračovala a v prosinci 1943 byla jednotka dopisovatelů rozšířena na Regiment. Obdržela také čestný titul SS Standarte Kurt Eggers a rukávové pásky.

Kurt Eggers ( 10. 11. 1905 - 12. 8. 1943 ) 

Obrazek

Byl německým nacionalistickým spisovatelem a autorem, kteřý napsal řadu her, básní, písní a zpěvů. Stal se vydavatelem magazínu SS Das Schwarz Korps. Zabit západně od Charkova během služby u 5. SS Wiking dne 12.8.1943.  Účastník Kappova puče a  boje ve Slezsku jako člen Freikorpsu. Pracoval v rozmanitých povoláních. Přerušil svá akademická studia, která zahrnovala zemědělství, archeologii a filozofii. Po studiu teologie v roce 1929 se stal  knězem, ale opustil církev v roce 1931 a stal se spisovatelem na volné noze a nakladatelem nacionalistických novin. Po nástupu do kariéry v oblasti rozhlasového vysílání, se v roce 1935 připojil k SS , nejprve jako člen představenstva Rasse und Siedlungshauptamtu. Dobrovolně se přihlásil do Waffen-SS v roce 1939. Byl zabit jihozápadně od Bjelgorodu jako tank velitel, když jeho vozidlo dostalo přímý zásah z ruského protitankového kanonu. ( http://www.axishistory.com/index.php?id=2008 )

více viz.: http://www.nvu.info/schart/8.html

Pod velením d'Alquena štáb zpracovával příchozí materiál od dopisovatelů sloužících v poli. Neněmečtí dopisovatelé sloužili většinou u svých národnostních jednotek a často psali pro svůj domácí tisk. Dopisovatelé byli školeni v centru Berlín-Zehlendorf. V jednotce sloužili dva občané USA (Martin James Monti a Peter Delaney), stejně jako několik Britů (Railton Freeman, Dennis John Leister a Francis Paul Matton) a jeden Novozélanďan (Roy Nicholas Courlander).

Situace z podzimu 1944:

SS-Kriegsberichter-Zug - Komandostab RFSS
SS-Kriegsberichter-Zug - 4.SS-Polizei-Panzer-Grenadier-Division
SS-Kriegsberichter-Zug - Estonische SS- Freiwilligen Brigade
SS-Kriegsberichter-Zug 1 - 1.SS-Panzer-Division LSSAH
SS-Kriegsberichter-Zug 2 - 2.SS-Panzer-Division Das Reich
SS-Kriegsberichter-Zug 3 - 3:SS- Panzer-Division Totenkopf
SS-Kriegsberichter-Zug 5 - 5.SS-Panzer-Division Wiking 
SS-Kriegsberichter-Zug 6 - 6.SS-Gebirgs-Division Nord
SS-Kriegsberichter-Zug 7 - 7.SS-Frei.Gebrigs-Division Prinz Eugen
SS-Kriegsberichter-Zug 8 - 8.SS-Kavallerie-Division Florian Geyer
SS-Kriegsberichter-Zug 9 - 9.SS-Panzer-Division Hohenstaufen
SS-Kriegsberichter-Zug 10 - 10.SS-Panzer-Division Frundsberg
SS-Kriegsberichter-Zug 11 - 11.SS-Frei.Pz.Gr.Division Nordland 
SS-Kriegsberichter-Zug 12 - 12.SS-Panzer-Division Hitlerjugend
SS-Kriegsberichter-Zug 13 - 13.Waffen-Gebirgs-Division der SS Handschar
SS-Kriegsberichter-Kp. 105 - SS-Gebirgs-Korps-Kommando V

( převzato z http://www.sweb.cz/freiwilligen/DOBROVOLNICI/m26.htm )

 

bojové složení ( http://www.axishistory.com/index.php?id=2008 ):

Stab

   Adjutant

   Verbindungsoffizier bei SS-FHA und OKW

   Ordonanzoffizier

   Standarteingenieur

   Zensuroffizier

   Gruppenleiter Ausland

   Gruppenleiter Wort

   Gruppenleiter Bild

   Gruppenleiter Film

   Referatsleiter Film

   Gruppenleiter Rundfunk

   Gruppenleiter RF Technik (RF = Rundfunk)

   Gruppenleiter RF Sendung

   Gruppenleiter Zeichen

Abteilung Verwaltung

   Unterkunftsverwaltung

Gruppe Wort

   Verbindungsführer Presse

Gruppe Bild

   Referat Bildtechnik

   Referat Bildschriftleitung

   Referat Bildarchiv

Gruppe Rundfunk

   Referat Rundfunkstechnik

   Referat Rundfunksendung

Abschnitt Russland-Nord

Abschnitt Russland-Süd

Abschnitt Lettland und Lettische Einheiten

Abschnitt Südost

Abschnitt West

Sonderunternehmen Südost

Kommando Oslo

Kommando Kopenhagen

Kommando Frankreich

Kommando Brüssel

Kommando Südost

Kommando Adria

Ersatz-Kompanie

   Ausbildungsgruppe

Gruppe Kampfpropaganda

   2 x SS-Kampfpropaganda Zug

Sonderunternehmen "Südstern"

   "Skorpion Ost"

   "Skorpion West" (Ober-Rhein)

   Unternehmen "Wintermärchen"

 

Každý reportér sloužil obvykle během války u několika jednotek Waffen-SS. Etničtí Němci sloužili obvykle ve svých národních SS- uskupeních. Fotografie SS-Kriegsberichterů byly obvykle publikovány v "Das schwarze Korps" a mnoha jiných německých novinách, stejně jako v zahraničním tisku. Fotograie byla obvykle vytištěna se jménem toho dotyčného KB pod sebou. Většina fotografií měla na zadní straně podpis fotografa a nějaký stručný popis situae na ní zachycené. Je důležité, že datum napsané na fotografii není zdaleka datem pořízení snímku. Doba mezi pořízením a vyjitím v tisku se pohybuje mezi 1 týdnem až 3 měsíci. 

 

(volně přeloženo z http://www.feldgrau.com/wsskb.html, zde rovněž velmi rozsáhlý seznam fotografů, zjištěný na základě novinových titulků v německých novinách, sestavený Marcem Rikmenspoelem)

Shrnutí:  

složení: od ledna 1940 SS-Kriegsberichter Kompanie

               od srpna 1941 SS-Kriegsberichter Abteilung

               od prosince 1943 SS-Standarte Kurt Eggers

velitel: SS-Standartenführer Günther d´ Alquen, mezi III. 1940- V. 1945   

počty:

prosinec 1943    ....   141 
červen 1944  ......... 1.180 

Günther del´ Alquen

ObrazekSyn jedné protestantského obchodníka, narozen v Essenu dne 24. října 1910. Po absolvování střední školy vstoupil v roce 1924 do Hitlerjugend , poté v roce 1928 nacistické strany a SA. Brzy se stává jedním z nejmladších představitelé strany.
Zapsán do Allgemeine - SS dne 10. dubna 1931, v Alquen. Od roku 1932 ústřední zaměstnanec Völkischer Beobachter jako politický korespondent. Poté, co si ho všimnul Reinhard Heydrich, byl jmenován v březnu 1935 šéfredaktorem "Das Schwarze Korps" se stupněm Allgemeine - SS Standartenführer.

Při vypuknutí války s hodností Waffen-SS Hauptsturmführer der Rezervë se stal velitelem SS-Kompanie Kriegsberichter, neboli jednotky pro školení válečných korespondentů ve Waffen SS. V novinách zveřejněno "Das ist der Sieg" (1940) a "Waffen SS im Westen "(1941). Během války, byl Alquen postupně povýšen do hodnosti Waffen-SS Standartenführer der Rezerve.

Přežil válku, poprvé byl v červenci 1955 soudem pro denazificaci v Berlině. Musel zaplatit částku 60.000 marek. Byl zbaven všech občanských práv na dobu tří let a všech veřejných podpor. Byl skutečně shledán vinným, že sehrál klíčovou roli v propagandaě Třetí říše a ze spáchání zločinů proti církvi, Židům a spoluvině na vraždách během nacistického režimu. Po dalším průzkumu bylo Alquenovi nařízeno zaplatit 28.000 marek.

Zemřel dne 15. května 1998 v Essenu. 

Zpravodajové ve Wehrmachtu / Propagandakompanii struktura, rozdělení

Úkoly

-Kriegsberichterstattung (slovo, foto, film)
-Wehrbetreuung (něco ve smyslu branné propagandy)
- Bojová propaganda (zmatení nepřítele)
- Boj proti nepřátelské propagandě
- maskování vlastních bojových operací cílenou dezinformací

V míru těchto jednotek nebylo třeba, Pro případ války byly stanoveny v mobilizačním rozkazu z 1937/1938, první výkoné nasazení se konalo během obsazení Sudet během října 1938. Vzniklo tedy několik jednotek: Propaganda Kompanie 549(Dresden),Propagandakompanie 537 (Breslau), Propaganda Kompanie 537 (Wroclaw), Propagandakompanie 570 (Nürnberg), Propaganda Kompanie 570 (Norimberk), Propagandakompanie 521 (Wien), Propaganda Kompanie 521 (Vídeň), Propagandakompanie 558 (Berlin). Od 14. 10. 1942 dostaly Propagandakompanie vlastní světle šedou Waffenfarbe. 

Vyšší velení a zvláštní jednotky
Úřad Wehrmachts-Propaganda (WPr) u OKW (Oberkomando Wehrmacht):

-Propagandakompanien/Kriegsberichterzüge des Heeres und der Waffen-SS (WH a SS)
-Luftwaffen-Kriegsberichter-Kompanien (letectvo)
-Marine-Kriegsberichter-Kompanien/Abteilungen (námořnictvo)
-samostané Propagandazüge, Kriegsberichterstaffeln, Truppenbetreuungszüge bzw. G  
-Propaganda-Abteilungen na obsazených územích
-odbory důstojníků Wehrpropaganda
-oddělení pro pěči o válečné zajatce v táborech
-oddělení pro cenzuru pro všechna velení Heeru,Luftwaffe a Kriegsmarine.

Výroba letáků a jiných tištěných médií pro východní frontu byla složitá, zde samozřejmě nebyly výkonné tiskárny k dispozici, takže všechny propagační materiály musely být za nezměrného úsilí na přední pozice přepravovány. Často tedy nebylo možné na nastalé zmeny účelně reagovat. K nápravě situace ustavila armáda počátkem roku 1942 tři Druckereizüge (železniční). V lednu 1942: Zug 2 (krycí jméno MEMEL) pro Heeresgruppe Mitte. V květnu 1942: Zug 3 (BAD PYRMONT) pro Heeresgruppe Süd. V červnu: Zug 1 (GUSTLOFF) pro Heeresgruppe Nord.

Každý vlak se skládal z jedné lokomotivy, ze 7 vlakových osobních vagonů a 5 nákladních vagonů. 

Vagon 1: Redakce s rádiem. 
Vagon 2: Chemigraphie, reprodukce obrazů 
Vagon 3: Ruční a strojová sazárna 
Vagon 4: Stereotypie (výroba tiskařských desek), knihařské
Vagon 5: Rotace (tisk) 
Vagon 6: Maschinenwagen (2 diesel agregáty)
Vagon7:Ubytování                                                                                                     
Vagony 8 – 12: vozy pro papír a materiál. 
 

(volě přeloženo podle http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/Propaganda/Propaganda-R.htm )

Výbava a výstroj

Obrazek

Všimněte si, že vybavení nebylo nijak bohaté. Reportéři totiž neměli většinou nic společného se standartními frontovými jednotkami- na frontu je posílalo Goebbelsovo ministerstvo propagandy. Z výstroje tak měli pouze helmu s opaskem, podle potřeby doplněnou polní lahví a ešusem (absence ostatní výstroje se mi zdá podivná, poněvadž lopatka je taky svého druhu zbraň). Výzbroj někdy tvořila P08 nebo P38 (podle ženevské koncence neměli být ozbrojeni stejně jako zdravotníci, ale po zkušenostech z východní fronty jim zřejmě nějakou tu zbraň mohli přidělit). Samozřejmě, že ve válce funguje i metoda nedobrovolného propůjčení, pro ty méně chápavé odcizení či ukradnutí :-). Samozřejmě nesměl chybět fotoaparát či kamera a maptaška na dokumenty, baterka či útočný nůž. Waffenfarde pro Propagandakompanie je světle šedá, pro Kriegsberichtery sytě citronově žlutá. 

Obrazek

 

 

Pokud jde o zpravodaje, byli vedeni pod ministerstvem propagandy a přidělováni k jednotlivým útvarům, byli to obvykle civilisté a dotyčný útvar je vybavoval dle vlastních ustrojovacích zvyklostí, občas (ale spíš vyjímečně) jsou vidět i v civilu (možná je to u příležitosti nějaké návštěvy). Běžně byli tedy v podobných uniformách jako okolní útvar. Pokud vím neměli žádné speciální uniformy. Armáda byla povinna vycházet jim pokud možno vstříc, protože propaganda byla silně podporována, ale zřejmě to bylo různé dle toho jak se daný velitel s konkrétním zpravodajem snášel. Podle množství a kvality záběrů je znát že fotografové i kameramani postupovali alespoň v prvních letech spolu s předními jednotkami (to ale i spojenečtí). 

(z http://forum.valka.cz/viewtopic.php/title/Kriegsberichter-des-Heeres-SS-Kriegsberichter/t/68717 )

  Váleční dopisovatelé byly převážně vybaveni fotoaparáty 35mm Leica typu III d, f, g, a K, pokud neměli vlastní vybavení. Verze "K" byla speciálně upravená verze "d" pro velmi nízké teploty (K = Kältefest, odolný chladu). Obvykle se nepoužívaly větší velikosti filmu než 35mm, pouze pro speciální případy, ale ne pro službu na frontové linii. Korespondenti určení k fotografování (Bildberichter-> fotožurnalista) nosili kromě jednoho nebo dvou fotoaparátů náhradní čočky. Blesk či baterka se mohla rovněž nacházet v jejich výbavě. Korespondentský tým obvykle sestával ze dvou mužů (jeden na focení, jeden dako by se říct reportážník tzv. Wortberichter )). Též mohli působit i samostatně. Vedle nich existovaly i kinematografické jednotky s jedním až dvěma muži, kteří provozovali 35 mm filmovou kameru (ARRI, Askania, ...) bud s nebo bez možnosti náhrávat zvuk.
(volně přeloženo podle
http://forum.axishistory.com/viewtopic.php?f=20&t=87860&p=786493 )

Obrazek